هو السلام : 

           می‌دانید که سلام یکی از اسم‌های خداوند متعال است .

من ادعا‌ ندارم که این تفسیر گران‌قدر را به تمامه خوانده‌ام، بلکه هنوز هم آن را می‌خوانم و عقیده دارم که این کتاب را باید درس گرفت ... باید پیش‌ استاد زانو زد تا آدمی بتواند بفهمد علامه رحمه الله چه می‌خواسته بگوید.

امّا چرا پس آن را آورده ام، در حالی که درقسمت درباره وبلاگ گفتم که کتاب‌هایی که خوانده‌ام را می‌‌آورم:
             اولاً از روی ادب که اولین کتاب که خدمت‌تان معرفی می‌کنم کتابی قرآنی باشد

              و ثانیاً این که این کتاب را حتی اگر کامل هم خوانده باشی نباید کنار گذاشته شود باید دائماً آن را ورق زد .

نویسنده علامه سید محمدحسین طباطبایی (۱۲۸۱ - ۱۳۶۰ هـ. ش)
برگرداننده سید محمد باقر موسوی همدانی
موضوع تفسیر شیعی قرآن (قرن ۱۴ هجری)
سبک تفسیر قرآن به قرآن
زبان عربی