کتاب رمانی که برای نو‌جوانان نوشته‌شد ولی بزرگ‌ترها هم باید آن را بخوانند البته این حرف را قبلا می‌زدم حال نظرم کمی تغییر کرده است.

علاوه بر نوجوانان و جوانان لزوم خواندن آن برای پدر و مادر‌ها و بزرگتر‌ها می‌گویم اگر پایبند به شرع هستید واجب است

مسئولین عزیز اگر احساس مسئولیت می‌کنید باید و باید و باید این کتاب را بخوانید .

داستانی که خیلی‌ها باور نداشتند !!!!!!

قسمتی از یاداشت رهبری بر کتاب تن‌تن و سندباد :

من هم همین قصّه را همیشه تعریف می‌کردم! حیف که خیلی‌ها آن را باور نداشتند.

حالا خوب شد، شاهد از غیب رسید!

راوی این حکایت که خود همه چیز را به چشم خود دیده، حکایت تن تن و سندباد را چاپ کرده است.

حالا دیگر کار من آسان شد! همین بس است که نسخه‌ی این کتاب را به همه‌ی بچه‌ها بدهم .

کلیک نوازی کنید برای اینکه کتاب بیشتر خدمتتان معرفی شود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دل‌نوشت :

    رهبر عزیزم می‌دانم که تو چه قدر در غربت هستی ....

         و چاره‌ای نداری که این کتاب را به بچه‌ها می‌دهی ... آخر مسئولین کجا سخنان چون درّ تو را گوش کردند که بخواهی این کتاب را به آن‌ها بدهی و از آن‌ها بخواهی آن را بخوانند .