وضعیت سرانه مطالعه ایران را که دوستان مستحضر هستند ؟!! 

         البته نکته‌ای هم باید تذکر داد، اینکه سرانه مطالعه در دنیا بر اساس مطالعات غیر درسی و دانشگاهی حساب می‌شود اما این سرانه مطالعه که معمولا در ایران اعلام می‌شود با احتساب مطالعات درسی است.

خوب با این وضعیت نمی‌شود از همه توقع داشت که اهل کتاب و مطالعه باشند، اما کتاب‌هایی هم هست که باید حتما خوانده شود.

به نظر من کتابی که باید حتما خوانده شود، این کتاب است! حتی اگر قرار باشد در عمر‌تان تنها یک کتاب بخوانید.

اگر شخصی بگوید من می‌خواهم در تمام عمرم یک کتاب بخوانم، چه کتابی به او معرفی می‌کنی؟